Въпросът за българските бежанци пред ОН (1923–1925)

14/04/2021

сп. "Македонски преглед", Година XXI, 1998, № 3. Вачков, Д. Проблемът на българските бежанци пред Обществото на народите (1923–1925)... 21–40

 В периода 1912-1918 г. страните от Балканский полуостров са вплетени в три изтощителни военни конфликта, които обхващат обширни територии. Границите в региона, очертани както през 1913, така и през 1919 г., не следват принципа на националностите, а са резултат на налагане волята на победителите. 

Така огромни маси еднородно население остават извън националните си държави и са поставени под управлението на чужда администрация. Това положение се отнася най-вече за българите от Македония, Тракия и Добруджа, съставляващи относително, а някъде и абсолютно мнозинство в земите, предадени на съседите. 

Преследвано от новите режими заради отстояването на българския си произход, значителна част от това население търси спасение в пределите на България. Спо- ред едно преброяване, направено на 1 септември 1924 г., броят на българите, намерили убежище в страната от 1903 г. нататък, е 596 593 души1...

 Целия материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024