Секретен доклад от 1906 г. за групата на в. "Автономна Македония"

25/04/2021

сп. "Македонски преглед", Година XXI, 1998, №2. Михов, М. Един рапорт на Второ политическо отделение при Министерството на външните работи и на изповеданията по македонския въпрос (1906 г.)... 119–144

Предложеният на просветената публика документ е интересен не само с автентичния глас на историческия извор, но и с поредица обстоятелства, конто правят публикуването на пълния текст необходимо и научно оправдано. Второ политическо отделение се създава във Външно министерство през 1905 г. със задача да проучи състоянието и формулира основните измерения на държавната политика по българския национален въпрос, като главното внимание е насочено към македонския въпрос. 

Можем да определим, че за първи път държавата създава специална институция, натоварена с тази задача. За началник на новото отделение е назначен Тома Карайовов - активен деец на ВМОК и бивш секретар на българските търговски агентства в Битоля и Одрин1.

Рапортът е предназначен за ограничен кръг от управляващите среди и преди всичко за княз Фердинанд I и има определено конфиденциален характер...

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024