Кръгла маса за Вардарска Македония в периода 1941–1944

19/05/2021

Кръгла маса „Българското управление във Вардарска Македония (1941–1944)“, организирана от Македонския научен институт и Института за исторически изследвания – БАН 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2021, бр. 4.

На 19 април 1941 г., в деня на страстната събота преди Великден, българските трибагреник се развява свободно в пределите на Вардарска Македония, с което се поставя началото на нов епизод от нейната история. По повод осемдесетгодишнината от този паметен ден, известен като Българския Великден, участниците в кръглата маса – известни изследователи, осветлиха събития, свързани с външната политика на България и международните отношения, с вложените български инвестиции, подпомагащи държавното строителство, развитието на стопанството, културното и образователното дело, с прояви на националноосвободителното движение и др. 

 Анализирани бяха важни историографски въпроси, отразяващи промените в цялостния живот на местното население, мнозинството от което не е забравило своите български корени, както и за започналите нови насилия над македонските българи след септември 1944 г. 

На кръглата маса, открита на 19 април 2021 г. от председателя на МНИ доц. д-р Георги Николов и доц. д-р Александър Гребенаров, който поздрави форума от името на Института за исторически изследвания – БАН, направиха изказвания следните изследователи: 

Проф. д-р Ангел Димитров – „Българското управление във Вардарска Македония – минали и настоящи проблеми“; 

Доц. д-р Лъчезар Стоянов – „Македония по време на Втората световна война“; 

Доц. д-р Александър Гребенаров – „Македонският научен институт през Втората световна война“; 

Доц. д-р Ангел Джонев – „Новоприсъединените земи в българското железопътно строителство“; 

Д-р Георги Георгиев – „Заслужилите дейци“ в освободителните борби на Македония и българското управление 1941–1944 г.“; 

Д-р Володя Милачков – „Българският периодичен печат в новоосвободените земи“; 

Д-р Антон Панчев – „Етническият състав на Западна Македония през Втората световна война“; 

Николай Поппетров – „Българското присъствие във Вардарска Македония: 1941–1944 г. Полемики и факти“. 

Модератори на форума: доц. д-р Наум Кайчев и доц. д-р Александър Гребенаров. 

Кръглата маса, проведена неприсъствено, завърши с отговори на дискусионни въпроси, зададени от зрители на Фейсбук страницата на МНИ. Тя предизвика значим зрителски интерес – достигна до повече от 8000 души, с множество коментари и споделяния. 

Организаторите се надяват през есента на 2021 г., ако условията за ограничаване на пандемията позволят, да бъде организиран нов, по-широк форум, който да обхване целия обсег на новоприсъединените български земи по време на Втората световна война.

Доц. д-р Александър Гребенаров

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024