Димитър Петков за българската политика по македонския въпрос

18/05/2021

сп. "Македонски преглед", година XXI, 1998, № 2. Ст.н.с. д-р Жеко Попов. Димитър Петков за българската политика по македонския въпрос (1903-1907 г.) (по случай 90-годишнината от убийството му)... 57 - 80

Димитър Петков (21 окт. 1858 - 26 февр. 1907 г.)* е видна политическа фигура в следосвобожденска България. Известен като публицист, парламентарист и политик до убийството на Ст. Стамболов, в началото на юли 1895 г. той наследява ръководството на Народнолибералната (стамболовистка) партия, за да я запази и укрепи с оглед на повторното участие в управлението на България.

Действително Петков полага много усилия да развива партийните концепции по важни проблеми на Княжеството и особено по разрешаването на националния въпрос, в който доминира съдбата на нашите сънародници в Македония и Одринско. 

Личността и делото на Д. Петков се радват на сравнително голяма популярност в трудове на историци, публицисти и общественици. Засягат се различии страни от живота на този известен колоритен човек - като публицист, кмет на София, партиен деец и организатор, политик и държавник...

 Целия материал четете по-долу

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024