Ръкописен зографски наръчник от началото на XIX в.

20/05/2021

сп. "Македонски преглед", г. XXI, 1998, № 2. Ст. н. с. д-р Стефан Смядовски. Един ръкописен зографски наръчник от началото на XIX в... 97 - 118

В архива на покойния проф. К. Мирчев сред неголямо число, предимно новобългарски ръкописи, се пази една ерминия, която както ще се види по-долу в хода на работата, представлява значителен интере не само откъм лингвистичната страна, но и за историците на възрожденската монументална живопис. 

Досега на нея беше посветена само една кратка статия, която имаше по-скоро характер на научно съобщение...

 Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024