Из българския песенен фолклор (облози, надпревари, двубои)

24/05/2021

сп. "
Македонски преглед", г. XX, 1997, № 2. Акад. Димитър Ангелов. Из българския песенен фолклор (облози, надпревари, двубои)...41-56

Сред разнообразните по тематика народни песни от различни краища на българската етноеэикова и етнокултурна територия с трите главни географски области - Мизия (Северна България), Тракия и Македония се откроява една трупа, в която водещ мотив са облози, надпревари, двубои - т.е. отличителното за тях е състезателното начало в различии сфери - борба, за да се види кой е по-силен, надбягвания, надпявания, наджънвания, надсвирвания - все с цел да се определи по-добрият, по-издръжливият, по-талантливият. 

Това са песни с главни действащи в тях лица млади хора, които се стараят да се покажет с цялата си духовна мощ, да се изявят с личните си способности и качества. При това, както ще се види в хода на изложението, едни от епизодите с такъв сюжет са свързани с реална, земна действителност, а други ни отвеждат към света на свръхестественото, на фантастичното, на измисленото. 

Отличителното е и това, че почти всички песни с такава сюжетна канава по време на турското робство носят специфичният белег на противопоставяне на българи и турци, намерило израз в различии по характера си облози и двубои, в които са изправени един срещу друг представителите на двата етноса...

 Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024