Документи от XIV в.: В Скопие, Велес и Прилеп живеят българи

15/06/2021

сп. "Македонски преглед", година VII, 1932, № 2-3. Сакъзов, Ив. Новооткрити документи от края на XIV в. за българи от Македония, продавани като роби..., 1 - 62

"...всички роби от Скопье, Велес, Прилеп, Охрид, Битоля, Костур, Воден, Преспа, Дебър и пр., т. е. от цяла Македония са указани с малки изключения като българи. 

От тези места не е посочен нито един сърбин. Макар тогава да на са се изминали и 20 години от епохата на най-големия разцвет на сръбското царство на Стефана Душана, сръбската националност и сръбското име са били съвсем забравени в Македония..."

Целия материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024