Книга на МНИ бе представена в Полския институт в София

08/07/2021

КНИГА НА МАКЕДОНСКИЯ НАУЧЕН ИНСТИТУТ, ПРЕДСТАВЕНА В ПОЛСКИЯ ИНСТИТУТ В СОФИЯ 

На 17 юни 2021 г. в Полския институт в София, ул. „Веслец“ № 12 бе представена книгата на проф. д.и.н. Ярослав Рубаха „Полското списание „Славянски свят“ за България в края на XIX и началото на XX в. Т. 3. „Списание „Славянски свят“ за българските въоръжени сили, икономиката и културата на България“. С., 2021. 

Монографията, съдържаща 332 с., с илюстрации, е издание на Македонския научен институт. Редактори на тома са доц. д-р Слави Славов и ас. д-р Сия Никифорова. Гостите бяха поздравени от г-н Анджей Мойковски – първи съветник в Посолството на Р Полша, временно ръководещ дейността на Полския институт, а също и от г-жа Памела Качмарек – преподавател по полски език, завеждащ програмния отдел и библиотеката на Института. 

След словата на домакините доц. д-р Александър Гребенаров представи достойнствата на авторската трилогия. Той припомни, че „Славянски свят“, основан през 1905 г. като печатен орган на Славянския клуб/дружество в Краков, е първото полско списание, посветено изцяло на славянството. 

Месечникът излиза редовно до 1914 г., като последните два броя са отпечатани през 1916 г. Доц. Гребенаров подчерта, че трудовете на Я. Рубаха представляват обобщена историческа панорама на цялостния живот на България и българите през погледа на полските публицисти. Характерното за статиите е, че най-често те не правят само моментна снимка на актуалните събития, а разглеждат проблема в неговия генезис и последващо развитие. В някои случаи за отделни събития се оправят препратки към излизащите ежедневници. 

В том 3 авторът отразява развитието на въоръжените сили, икономиката и културата – направления, които институциално са свързани с три министерства в българското правителство от 1879 г. Възходът на България през първото десетилетие на ХХ в., когато тя се превръща в първостепенен фактор на Балканите, е показан с разнообразни факти и ценни анализи. Николай Поппетров от Института за исторически изследвания – БАН и член на МНИ се спря на процесите в цялото славянство и превръщането на сп. „Славянски свят“ във важен инструмент за формиране на политически възгледи сред полското общество. 

Печатният орган заема важна ниша на книжния пазар в тогавашна Галиция. Благодарение на публикуваните текстове полският читател получава възможността да се запознае със сложните процеси, протичащи в началото на XX в. в българските земи. Новият труд според Н. Поппетров предизвиква основателен читателски интерес, защото дава неутрален външен поглед върху събитията в България. 

Преводачът на изданията Юлиян Божков – преподавател по полски език, отличен със Сребърен кръст за заслуги в областта на популяризирането на полския език и полската култура (2019), високо оцени стила на автора. Постиженията на „строителите на съвременна България“, намерили място в труда, са поднесени заинтригуващо и са станали достъпни за аудиторията. Думата бе дадена и на автора на труда – проф. д.и.н. Ярослав Рубаха. Той е преподавател във Варминско-мазурския университет в Олщин, историк, балканист, член на Македонския научен институт и на Комисията по балканистика към филиала на ПАН в Познан. 

Приоритетни области в неговото изследователско поле са историята на България, полското славянофилство и балканските теми в полската преса от края на XIX и началото на XX век. Автор и съавтор е на книги, както и на десетки статии, публикувани в периодични научни издания. 

През 2018 г. е награден с почетния знак на МНИ. Проф. Рубаха благодари на гостите и колегите, които представиха труда, на домакините от Полския институт, както и на Македонския научен институт, който издаде монографията му. Спря се на основните проблеми, намерили място в изследването. 

Припомни, че през ноември 2020 г., том втори от трилогията бе отличен на 25-ия юбилеен конкурс за Наградата на името на популярния полски учен проф. Йежи Сковронек (1937–1996), организиран от редакцията на „Magazyn Literacki KSIĄŻKI“ (Литературно списание „КНИГИ“). Сред множеството книги и списания, предложени за номинации, е отличена монографията на проф. Ярослав Рубаха „Полското списание „Славянски свят“ за България в края на XIX и началото на XX в. Т. 2: Списание „Славянски свят“ за външната политика на България и Македонския въпрос“. 

С полученото отличие Македонският научен институт стана първият чуждестранен издател в цялата четвъртвековна история на конкурса, удостоен с ценната награда. Думата бе дадена и на Николета Войнова – председател на Младежки клуб „Даме Груев“ към МНИ. Тя изрази признание към труда на проф. Ярослав Рубаха и представи изявите на двама заслужили полски учени – проф. Мечислав Малецки и проф. Станислав Слонски, приети за почетни членове на Македонския научен институт след Първата световна война. В края на представянето гостите получиха книги с автограф от автора. 

Доц. д-р Александър Гребенаров

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024