За така наречения „помашки език" в Гърция

08/07/2021

сн. Vagabond.bg
сп. "
Македонски преглед", 1996, кн. 4. Проф. Иван Кочев. За така наречения „помашки език" в Гърция... 43 - 60

Публикуването на „Граматика на помашкия език" (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΜΑΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) и на „Помашко-гръцки речник" (ΠΟΜΑΚΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ) и „Гръцко-помашки речник" (ΕΛΛΗΝΟΠΟΜΑΚΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ) през 1995 - 1996 г. в съседна Гърция (Солун) е израз на политическа поръчка и няма нищо общо с науката езикознание, независимо от лингвистичната форма, в която са облечени тези издания. 

Обявяването на онази част от българите мохамедани, останали след войните от 1913, 1919 и 1944 г. в Гърция за самостоятелен „етнос" и съчиняването на нов „книжовен език", различен от българския литературен език, има за цел да откъсне това етническо българско население от родственото му в РБългария, а след това и да го асимилира. 

Ако южната ни съседка действително желаете да спазва международните конвенции за въвеждане на майчиния език в училищата, то след изхвърлянето на наистина чуждия турски език в тях (изучаван единствено по религиозни съображения до този момент), то тя трябваше да възстанови литературния български език и автентичната славянобългарска азбука. 

Пренебрегването на традиционните славянобългарски букви и употребата на гръцки или латински са особено показателни за замисленото дело. Подмяната на името на езика - „помашки", вместо български също хвърля светлина върху замисъла на неговите автори...

 Целия материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024