Писма на проф. Любомир Милетич до Стою Шишков

петък, 20 август 2021 г.

 

сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 4. Петров, П. Из епистоларното наследство на проф. Л. Милетич... 133–140 

Проф. Любомир Милетич е известен като един от най-изтъкнатите български учени. Изключително богата и плодотворна е и неговата обществено-политическа дейност. 

3а съжаление обаче неговият богат архив не е запазен, поради което сега за дейността на този голям българин боравим с доста ограничени извори и материали. Оттук именно нараства интересът към всяко новооткрито писмо или документ, излезли изпод перото на този учен и общественик. 

По-долу са поместени неиздадени досега писма на проф. Л. Милетич: до родопския науковед Стою Шишков и във връзка с разкола в Македоно-одринската организация в България...

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2022