Писма на проф. Любомир Милетич до Стою Шишков

20/08/2021

 

сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 4. Петров, П. Из епистоларното наследство на проф. Л. Милетич... 133–140 

Проф. Любомир Милетич е известен като един от най-изтъкнатите български учени. Изключително богата и плодотворна е и неговата обществено-политическа дейност. 

3а съжаление обаче неговият богат архив не е запазен, поради което сега за дейността на този голям българин боравим с доста ограничени извори и материали. Оттук именно нараства интересът към всяко новооткрито писмо или документ, излезли изпод перото на този учен и общественик. 

По-долу са поместени неиздадени досега писма на проф. Л. Милетич: до родопския науковед Стою Шишков и във връзка с разкола в Македоно-одринската организация в България...

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024