Документи за дейността на Иван Гарванов през 1907 г.

четвъртък, 19 август 2021 г.


сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 4. Билярски, Ц. Документи за дейността на Иван Гарванов през 1907 година... 101–120  

 Един от най-пренебрегваните български революционери в историческата литература безспорно е Иван Гарванов (1869-1907). Това се дължи преди всичко както на непознаването на неговия живот и дейност, така и на липсата на изворова база. Направеното досега, колкото и да е стойностно, все пак е незначително,1 за да се разкрие мястото на този революционер в първите редици на Вътрешната Македоно-Одринска революционна организация (ВМОРО). 

Ив. Гарванов направи всичко, което му позволяваха силите за революционния подем на поробените българи от Македония и Одринско като председател на Централния комитет и на Общия конгрес на ВМОРО от 2-4 януари 1903 г. в Солун, когато беше взето решението за вдигането на Илинденско-Преображенското въстание. 

Документите, осветляващи тази му дейност, довела до решението на Солунския конгрес, все още стоят не само непубликувани, но и неизвестни за историческата наука...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2022