Документи за дейността на Иван Гарванов през 1907 г.

19/08/2021


сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 4. Билярски, Ц. Документи за дейността на Иван Гарванов през 1907 година... 101–120  

 Един от най-пренебрегваните български революционери в историческата литература безспорно е Иван Гарванов (1869-1907). Това се дължи преди всичко както на непознаването на неговия живот и дейност, така и на липсата на изворова база. Направеното досега, колкото и да е стойностно, все пак е незначително,1 за да се разкрие мястото на този революционер в първите редици на Вътрешната Македоно-Одринска революционна организация (ВМОРО). 

Ив. Гарванов направи всичко, което му позволяваха силите за революционния подем на поробените българи от Македония и Одринско като председател на Централния комитет и на Общия конгрес на ВМОРО от 2-4 януари 1903 г. в Солун, когато беше взето решението за вдигането на Илинденско-Преображенското въстание. 

Документите, осветляващи тази му дейност, довела до решението на Солунския конгрес, все още стоят не само непубликувани, но и неизвестни за историческата наука...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024