Открито писмо от МНИ – София до Президента на Р Македония

16/09/2021

сп. "Македонски преглед", 1997, кн. 4. Открито писмо от МНИ – София до Президента на Р Македония... 5–16

Неотдавна македонските българи, живеещи в САШ,, Канада и Австралия, както и тези в Германия, се обърнаха към Вас с открито писмо, по повод на Вашето интервю от 23.07.1997 г.

Ние като македонски българи и членове на Македонския научен институт - академици, член-кореспонденти, професори, доценти, научни сътрудници и общественици, желаем също да изкажем нашето отношение по въп- росите, конто третирате в това интервю. Ние сме доволни от факта, че Вие изказахте редица истини, свързани с РМакедония и за отношенията между на- шите две страни, а именно: 

1. За пръв път декларирахте пред целия свят, че „дебългаризацията" в РМакедония е завършена с „изключение на отделни личности и една или две партии". С това Ваше твърдение Вие потвърждавате историческата истина, че сла- вянскою население на РМакедония до 1944 г. е българско. 

И още, по този начин Вие подкрепяте изказаното от нашия президент г-н Петър Стоянов становище в Страсбург, че „историята на Македония е част от историята на България, и то най-романтичната й част - борбата на християнското население срещу поробителите"...

 Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024