Две писма на Анастас Разбойников до Борис Христов

15/10/2021

сп. "Македонски преглед", 2020, кн. 3. Петя Жекова, Йордан Симов. Две писма на Анастас Разбойников до Борис Христов.............121-128

"...Отношението на големия оперен певец Борис Христов (1914 – 1993) към миналото, включително и към съдбата на Македония, често е отбелязвано от съвременници и изследователи. Интересите му към историята и подходът му са причина неговият биограф Атанас Божков да твърди, че Борис Христов притежава качества на историк1. 

В основата на това отношение е и бащата на певеца, Кирил Христов Совичанов (1878 – 1961), посветил усилията си като обществен и просветен деец на каузата на македонските и тракийските българи. Роден в Битоля в семейство, участвало в църковните борби, деец на ВМОРО, работил активно в Тракия, учител в Дедеагач (1896 – 1900), председател на Илинденската организация и главен редактор на списание „Илюстрация Илинден“, Кирил Христов има първостепенна роля за изграждането на историческа памет у синовете му, свързана и с Македония и Одринско. 

Самият Б. Христов в бележки към проекта на монографията на Божков за него предлага да се включи следният показателен текст относно баща му: „… разказва за Македония и за отчаяните войни, които е водила за съединението ѝ с единното отечество България..."

Целия материал четете по-късно

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024