Македоно-Одринската българска народна организация в САЩ

06/10/2021


сп. "Македонски преглед", 2020, кн. 3. Трендафил Митев. Ценен документ за историята на българския емигрантски патриотичен политически фронт в Северна Америка................129 - 158

¨...българската емигрантска колония в Ню Йорк в началото на ХХ в. действително играе важна роля в живота на диаспората в Северна Америка. Тя дори е водач за реализацията на важни инициативи, свързани и с проблемите на българското националноосвободително движение на Балканите, и с живота на емигрантската общност в Америка. 

Поради това, през есента на 1912 г. нюйоркските българи имат вече и самочувствието, и авторитета, а и опита, за да поемат нова важна инициатива: да се създаде третата по ред общобългарска емигрантска патриотична политическа организация в Новия свят. Тя е наречена Македоно-одринска Българска Народна Организация (МОБНО). 

Нейните инициатори разработват един изключително детайлен устав от 91 члена. Той е разпространен из останалите по-големи български емигрантски центрове, с очевидното намерение седалището на бъдещата българска патриотична структура да бъде в Ню Йорк. По ред обективни причини, през 1912 г. емиграцията не успява да се обедини в обща МОБНО. След Междусъюзническата война и разпокъсването на Македония по силата на Букурещкия договор от 28 юли 1913 г. обаче идеята получава нов, мощен тласък. 

На 21 септември 1913 г. в Чикаго е проведен Първият общобългарски емигрантски политически конгрес. Неговите делегати гласуват решение да се основе третата значима структура на Българския емигрантски патриотичен политически фронт в Новия свят – Македоно-българския народен съюз. В ръководните документи на тази организация са отразени идеите, заложени в устава на МОБНО...¨

Целия материал четете по-късно


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024