Бежанците от Македония и Тракия в България (1940 - 1990)

17/12/2021

 сп. "Македонски преглед", 2006, кн. 3.Д-р Вемунд Арбаке (Норвегия). Бежанци и бежански организации в България 1940-1990 г. (Първа част)... 51 - 84

Въпросът за българските бежанци е директно свързан с процеса на изграждане на българската нация. За разлика от гърците, които са пръснати на обширни територии, българското население е концентрирано, по начин, който е много по-лесен да се определи териториално. 

Българският национализъм несъмнено се базира на общ език и народни традиции, но е тясно свързан също и с представата за истински български земи. Традиционно се счита, че българс- ките земи обхващат регионите Мизия, Тракия и Македония. Когато Княжество България е създадено след Руско-турската война, то не оправдава българските очаквания. Разочарованието става дори по- голямо, тъй като областите, включени в първия мирен договор от Сан Стефано (3 март 1978 г.), са драстично намалени в Берлинския договор по-късно същата година. 

Въпреки че Мизия (облаетта северно от Стара Планина) става местоположението на Княжество България, Македония и по-голямата част от Тракия са върнати на турската държава. Тогава тези области се превръщат в център на българския иредентизъм1...

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024