Високопоставен румънски дипломат за населението на Битоля

14/12/2021

сп. Македонски преглед, 2006, кн. 3. 
Проф. д-р Константин Йордан(Румъния). Румъпски дипломат за христнянскитс училища и църкви
в Битоля и околностите в края на XIX век... 135 - 148

Население на Битоля 

Градът Битоля (Монастир) има население приблизително 42 000 граждани, разделени на: 18 000 мюсюлмани, 6000 евреи, 10 000 българи и 8000 румънци. 

 Българитe 

Най-голяма част от битолските българи са екзархисти, конто имат две църкви, едната в града е храмът „Св. Мария" и втората на края на града-храмът „Св. Неделя". Румънски дипломат за християнскитс училища и църкви в Битоля... 137 Те имат един митрополит със седалище в Битоля. Този митрополит, както и гръцкия, с член на Административния съвет на пиласта; той получава покрай прихода, който му носи Пелагонийската епархия, и една субсидия от Екзархията, размсрът и тук не е добре познат. 

Знае ее само, че той води добър живот в матерналио отношение и че съгласно чл. 112 от Устава на Българската екзархия, в сила от 14 май 1871 г., митрополитите от първа категория получават годишно 72 000 пиастра, от втора категория - 54 000 пиастра, а от грета - 45 000 пиастра. Знае се, че българският митрополит в Битоля е от първа категория... 

Сърбите 

 Сръбската пропаганда успя да създаде първитс свои училища в този вилает, на 3 март 1897 г., когато бе осветено първото първоначално училище за момчета и момичета в Битоля. От тогава и до днес броят на техните училища ее увеличи, както се вижда от приложената статистика {приложение No5). 

Те имат 33 селища на този вилает, 33 училища, от конто две гимназии, 69 учители и учителки. Броят на учениците и ученичките е 1737. За разширяването на пропагандата си сърбите си послужиха и си служат и с румънци, едни от конто са били привлечени с пари, а други, конто са учили в Сърбия, и са били приети оттам в служба на сръбската кауза. 

За да успеят и no-добре с пропагандата си в тези области, сърбите задължиха и задължават македонците търговци без разлика на народност, конто живеят в Сърбия, да насилят семействата си да носещават и поддържат сръбските училища в тези места.

Целия материал четете по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024