Проф. Петер Бахмайер за македонския въпрос след 1944 г.

13/12/2021

сп. "Македонски преглед", 2006, кн. 3. Бахмайер, П. (Австрия). Някои аспекти на българско-югославските отношения след Втората световна война … 73 - 84

"...В средните векове няма никаква македонска националност и македонска държава. Тогава Македония е люлка на българската книжовиост. Това е истината... 

Ако разгледаме въпроса за националното самосъзнание на македонското население от средата на XIX век до освобождението на България от турско робство, Македония е люлка на Българското национално възраждане, пример за българите в борбата срещу османското господство,...

Целия материал четете по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024