Македонисткият период на "Пиринско дело" (1944 - 1948)

10/12/2021


сп. Македонски преглед, 1996, кн. 3. Ангелов, В. За македонисткия период на вестник „Пиринско дело“ (1944–1948)..., 141–150

“...От началото на септември с.г. Перо Коробар поема служебно възложената му задача да организира списването на четвърта страница на „македонски език." И той се възползва от предоставената му възможност в пълна степен. 

От бр. 30 до бр. 51 за 1947 г. в него се печатат десетки материали на този език. В болшинството си това са речи на Лазар Колишевски, Димитър Влахов, статии, съобщаващи непрекъснато, че Народна Република Македония била постигнала огромни успехи в социалистического строителство, и то благодарение на това, че била „под покрива на Титова Югославия"; материали, превъзнасящи заслугите на Тито и ЮКП за „справедливою" разрешаване на националния въпрос, рекламиращи „македонската национална култура" и нейното изграждане в Пиринска Македония. Въобще стремежът да се утвърди Вардарска Македония като „обединителен център на македонския народ" прозира зад всеки материал. 

Почти всички автори на материалите са от НРМ - Перо Коробар, скопски учители, завербувани сътрудници на вестника..."

 Целия материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024