Бюлетин "Българите на Балканите и по света", бр. 2 за 2022 г.

21/02/2022

БЮЛЕТИН
БЪЛГАРИТЕ НА БАЛКАНИТЕ И ПО СВЕТА

Бр. 02 за 2022 г.

Съдържание:

Новини за Република
Северна Македония... 1 – 5
Български общности зад граница... 6 – 13
Акцент на броя: Кой не иска съвместно да се чества Гоце Делчев?... 13 – 16
Интервю на броя 
Проф. Д-р Арсим Синани:
Албанците и българите винаги са имали симпатии помежду си ... 17 – 21
Анализи и коментари...22 – 24
Дейност на МНИ... 24 – 26
Нови книги и издания...27 - 28

 Целия бюлетин четете по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024