Кръгла маса посветена на Гоце Делчев

08/02/2022


На 4 февруари 2022 г. присъствено в Македонския научен институт и on-line бе проведена НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КРЪГЛА МАСА „150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ (1872–1903)“. Тя бе организирана съвместно от Македонския научен институт, Института за исторически изследвания при Българската академия на науките и Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. 


Конференцията бе открита от Председателя на Македонския научен институт ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ Н. НИКОЛОВ. Приветствие поднесе ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ МАРИН, декан на Правно-историческия факултет. 

Доц. д-р Наум Кайчев
Последователно доклади и научни съобщения за живота и делото на Гоце Делчев изнесоха ХРИСТО ХРИСТОВ (родственик, праплеменник на Гоце Делчев), СИМЕОН СИМЕВ (Р Северна Македония): Места и време: Гоце Делчев; 

ПРОФ. Д-Р МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ (Нов български университет): Гоце Делчев в първото литературно десетилетие на ХХ в.; 

ПРОФ. ДФН ЦВЕТАН РАКЬОВСКИ (Югозападен университет „Неофит Рилски“): Образът на Гоце Делчев в прозата на Яворов; 


ПРОФ. ДИН СВЕТЛОЗАР ЕЛДЪРОВ (Институт за балканистика – БАН): Кръстният път на Гоце Делчев. Размисли за последните дни на Апостола на македоно-одринската свобода; 
Проф. дин Светлозар Елдъров

ДОЦ. Д-Р ДИМИТЪР ТЮЛЕКОВ (Югозападен университет „Неофит Рилски“): Георги Николов Делчев – политическият войн в българското национално пространство; 

Д-Р ГЕОРГИ ТРЕНЧЕВ (РИМ – Разлог): Учителят Гоце Делчев; 

ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ Н. ГЕОРГИЕВ (Институт за исторически изследвания – БАН): Гоце Делчев – портрет извън каноните; 

ДОЦ. Д-Р СЛАВИ СЛАВОВ (Институт за исторически изследвания – БАН); Гоце Делчев: за революцията, насилието и за една вътрешна морална дилема; 
Доц. д-р Георги Георгиев

ДОЦ. Д-Р НАУМ КАЙЧЕВ (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Делчевата фамилия след 1903 г.; 

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ ДЖОНЕВ (Институт за исторически изследвания – БАН): Гоце Делчев и „Флагманът на корабите“; 

Д-Р ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (РИМ – Благоевград): Гоце Делчев в контекста на дисциплиниращата политика на ВМОРО към населението и кадровия състав; 

ДОКТОРАНТ НИКОЛЕТА ВОЙНОВА (Институт за исторически изследвания – БАН): Приносът на Гоце Делчев за съставянето на програмните документи на БМОРК/ТМОРО от 1896 г. и 1902 г. 

Националната научна кръгла маса бе закрита със заключителни думи на ДОЦ. Д-Р ВАЛЕНТИН КИТАНОВ (Югозападен университет „Неофит Рилски“), председател на Македонски научен институт – филиал Благоевград. 

В паузата имаше изпълнение на хоров състав „Елици“ с диригент ДАНИЕЛ ИВАНОВ от Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ”. Предстои издаването на докладите в специален брой на сп. Македонски преглед.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024