Чуждестранните членове на МНИ (1923 – 1947)

18/03/2022


сп. "
Македонски преглед", 2021, XLІV, кн. 1. Слави Славов. Една книга за забравените приятели на България. Александър Гребенаров, Николета Войнова. Чуждестранните почетни членове на Македонския научен институт (1923 – 1947). Македонски научен институт, София, 2021, 380 с. с ил. /Aleksandar Grebenarov, Nikoleta Voynova. Foreign Honorary Members of the Macedonian Scientific Institute (1923 – 1947). Macedonian Scientific Institute, Sofia, 2021, 380 p. with ill. ISBN 978-619-7377-15-6......................................175

Книгата „Чуждестранните почетни членове на Македонския научен институт (1923 – 1947)“ с автори доц. д-р Александър Гребенаров и докторант Николета Войнова е посветена на една колкото интересна, толкова и неизследвана до момента, а донякъде и подценявана тема. Изданието запознава читателите с живота и дейността на онези учени, представители на различни европейски държави, които не правят компромис с научната си съвест и въпреки пасивите, понасяни в професионален план, последователно отстояват и защитават българския характер на Македония. 

 Трудът се издава с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура“, което е свидетелство за високата оценка, дадена на авторите за замисъла, цялостната концепция и работата по неговото реализиране. Изданието е двуезично. Всички текстове са преведени на английски, като непосредствено след всеки биографичен материал следва и неговият английски превод. Книгата се състои от авторски предговор и основна част, съдържаща самостоятелно обособени биографични статии за всеки от чуждите учени, приети за членове на Македонския научен институт (МНИ). 

В предговора е направен кратък преглед на създаването на МНИ, разгледани са основните аспекти от неговата дейност. Обяснява се как се достига до идеята за учредяване на статута на чуждестранните почетни членове, какви са техните заслуги за изучаването на Македония и за популяризирането на нейния български характер. В изданието са включени биографиите на 18 чужди учени и общественици, които в годините между двете световни войни отстояват и публично подкрепят българската кауза в Македония.

 По държави те се разпределят така: петима от Франция – Андре Мазон, Жорж Десбон, Жюстен Годар, Леон Болийо и Леон Ламуш; петима от Русия – Афанасий Селишчев, Михаил Попруженко, Никодим Кондаков, Николай Державин и Павел Милюков; трима от Чехословакия – Лубор Нидерле, Лудвик Куба и Франтишек Сплитек; двама от Германия – Густав Вайганд и Ханс Кох; двама от Полша – Мечислав Малецки и Станислав Слонски; един от Великобритания – Едуард Бойл. Поради постоянното им местоживеене в България, М. Попруженко и Фр. Сплитек са приети за редовни членове на МНИ...

Целия материал очаквайте скоро...

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024