Представиха био-библиография на проф. Илия Манолов

28/03/2022

На 23 март 2022 г. в зала „Изкуство“ на Регионалната библиотека „Димитър Талев“ в Благоевград беше представена био-библиографията „Илия Манолов“. Справочникът „Илия Манолов“ представлява изследване, което обхваща всички издадени от проф. Илия Манолов книги, монографии, студии и публикации в централния и местен печат. Разкрива неговия принос за събиране и съхраняване на автентичната народна песен от Пиринския край. 

Събитието уважиха неговите дъщери, членове на Македонския научен институт в Благоевград и граждани. След представянето гостите изгледаха документалния филм „При извора на песента“, продукция на РТВЦ Благоевград (2007 г.), с авторски колектив: Режисьор Любка Борисова; сценарий Атанас Пиронев; оператор Александър Караджов. 

Справочникът е издание на Библиотеката и е първият систематизиран опит за събиране в книжно тяло на огромния масив статии и материали, написани „от“ и „за“ известния сред широката общественост етно-музиколог, фолклорист изследовател, доктор на изкуствознанието, проф. Илия Манолов. Първата открита публикация е от 1950 г., а последната от 2021 г. Времевият им обхват е 1950 – 2014 г. 


Целта на библиографското изследване, дело на специалистите от отдел „Краезнание“ на Регионалната библиотека, е да представи личността, мисията и творчеството на Манолов, да се разкрие приноса му за събирането, съхраняването и популяризирането на народната песен от Пиринския край. Проф. Илия Манолов, който роден през 1929 г. в Петрич в семейство на бежанци от Беломорска Македония, има своето безспорно място в културния и образователен живот в България с размаха на творчеството си през втората половина на миналото столетие. 

Завършил е теоретичния отдел на Българската държавна консерватория „Проф. Панчо Владигеров“. Работил е в Института за музика и в Института за фолклор при БАН. Член е на Научния съвет на Института за фолклор при БАН, на Македонския научен институт, на Съюза на българските композитори. Преподавал е българска народна музика в Югозападния университет „Неофит Рилски”. 

Автор е на много сборници, монографии, студии и статии върху проблемите на етномузикологията и е участвал с доклади в серия научни международни и национални форуми. Неговият фундаментален труд „Македонските народни песни и националноосвободителните борби“ събира изключително количество музикално наследство от Македония. Въведена е негова база данни онлайн с уникални и древни феномени от автентичния музикален балкански фолклор, която е озаглавена „Мистерията на традиционната инструментална и танцова музика от Югозападна България“. 

Справочникът ще представлява интерес и за по-широка читателска аудитория – преподаватели, студенти, културни дейци, краеведи и всички, които имат отношение към богатството на фолклора в региона. 

 Елза Кресничка, библиограф в Регионална библиотека „Димитър Талев“ – Благоевград.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024