160 години от рождението на Коста Шахов

14/04/2022

160 години от рождението на Коста Шахов (14 април 1862, Охрид – 15 август 1917, София) – журналист и обществен деец, активен участник в освободителното движение на македонските българи. 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2022, бр. 4

През 1894 г. завършва право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, след което работи в Русенския окръжен съвет, Русенското околийско управление, Апелативния съд в Русе. Шахов е сред основателите на Младата македонска дружина, автор на нейния Устав и Правилник, и активен сътрудник на нейния печатен орган – сп. „Лоза“. 

Член и секретар е на Българо-македонското благотворително дружество в Русе (1884). За член на ВМОК е избран на неговия Четвърти конгрес (1897). Един от основателите е на Русенското македоно-одринско дружество с председател Панайот Хитов. През 1901 г. замества стария войвода на председателското място. Поддържа приятелски връзки с Даме Груев, Гоце Делчев, както и с други основатели и видни дейци на ВМОРО. 

В началото на 1908 г. създава Комитет „Автономна Македония“, който прекратява дейността си след Младотурската революция. Комитетът е възстановен в 1910 г. Той представлява малка част от емиграцията и в него няма много авторитетни личности, но разполага с влиятелен орган – в. „Македония“ и активно проповядва идеята за съживяване на македоно-одринското движение в България. К. Шахов е редактор и издател на в. „Македония” (1888–1912 с прекъсвания), в. „Глас македонски“ (1893–1898), „Глас Македонски” (1893–1898), в. „Борба за свободата на Македония и Одринско” и в. „Борба” (1905).

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024