Български военни гробища край Дреново, Кавадарско

22/04/2022

сп. "Македонски преглед", г. 44, 2021, кн. 2. Георги Луков. Военната болница и гробищата при с. Дреново, Кавадарско, по документи от Държавния военноисторически архив...77-94

"...От изложеното следва, че през Първата световна война при гара и село Дреново са били погребани български военнослужещи на четири места – в старото и новото гробище при болницата, в черковния двор и около височината западно от селото. Данните за техния брой се разминават в различните архивни източници. 

В едно Сведение за по-главните български военни гробища в Македония и Югославия, съставено през 1938 г. от ОВМПГ, срещу гара Дреново посоченият брой е 432. Съществено е, че Дреново е считано за един от четиридесет и четирите главни пункта, в които има погребани български военнослужещи. Вероятно към тази година все още военните гробища там едва ли са били заличени. 

Броят на погребаните може да се смята за реален не само защото служителите от ОВМПГ през онова време изключително добросъвестно са изпълнявали своите задължения и поставените им задачи, но и поради следните факти:.."

Целия материал четете по-късно...

1 коментара:

  1. Уважаеми колеги,
    Има печатна грешка в абзац 2 от публикуваните части от моята статия за военната болница и гробищата при Дреново. При въвеждане на броя погребани военнослужещи (432) е добавен (може би автоматично) и номера на индекса за бележката под линия (№ 34), което е довело до погрешно изписан брой - 43234. Моля вижте публикацията в списанието, стр. 89, абз. 2, и поправете допуснатата печатна грешка, като бъде изписан правилно действителният брой - 432. Разчитам на вашата оперативност!

    Георги Луков (автор на цитираната статия)

    ОтговорИзтриване

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024