Български военни гробища край Дреново, Кавадарско

22/04/2022

сп. "Македонски преглед", г. 44, 2021, кн. 2. Георги Луков. Военната болница и гробищата при с. Дреново, Кавадарско, по документи от Държавния военноисторически архив...77-94

"...От изложеното следва, че през Първата световна война при гара и село Дреново са били погребани български военнослужещи на четири места – в старото и новото гробище при болницата, в черковния двор и около височината западно от селото. Данните за техния брой се разминават в различните архивни източници. 

В едно Сведение за по-главните български военни гробища в Македония и Югославия, съставено през 1938 г. от ОВМПГ, срещу гара Дреново посоченият брой е 432. Съществено е, че Дреново е считано за един от четиридесет и четирите главни пункта, в които има погребани български военнослужещи. Вероятно към тази година все още военните гробища там едва ли са били заличени. 

Броят на погребаните може да се смята за реален не само защото служителите от ОВМПГ през онова време изключително добросъвестно са изпълнявали своите задължения и поставените им задачи, но и поради следните факти:.."

Целия материал четете по-късно...

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2022