Дружеството за македонски проучвания в Солун

17/05/2022

Сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 3. 
Дружество за македонски проучвания в Солун и неговото периодично издание „Македоника". Рец. от проф. д-р Веселин Трайков...183 - 186

"През 1939 г. в Солун бе основано Дружество за македонски проучвания. Дело първоначално на 34 изтъкнати гръцки учени, то постепенно се разрасна като една от най-авторитетните научни институции в съседна Гърция. Днес то наброява близо 300 души членове, свързани по научни интереси с проучванията на македонската история, археология, езикознание, икономика, демография и т.н. 

В него са включвани като почетни членове и такива чужди учени, като Анри Грегоар, Франц Дьолгер, Пол Льометр, А.Мирамбел, Франц Бабингер и много други, без да споменавам гръцките държавни глави, председатели на републиката, митрополити и т.н. видни държавни дейци. Всичко това говори за мястото, което институцията заема в гръцкия научен живот. Разполагащо със значителни средства, досега Дружеството за македонски проучвания е издало немалко ценни монографии, конто обърнаха вниманието и на българските учени. Техният брой гони вече числото сто тома и е необходимо само да спомена съвсем малък брой от тях, излезли напоследък, за да се разбере характерът на изданията: 

Антоан-Емил Тахиаос „Българското национално движение и разпространението му в Македония" (1990); Николаос Андриотис „Федеративна република Скопие и нейният език" (1991); „Света гора вчера, днес, утре" (1993); Апостолос Вакалопулос (Съвременни етнически проблеми на Балканите" (1991) и т.н. 

Издадени са и документални и други сборници. Дружеството за македонски проучвания издава и популярната „Македонска народна библиотека" - и пак някои примери на издания от тази поредица: Евангелос Кофос „Македония в югославската историография"; Павлос Дзамис „Македонската борба"; И. К. Ваздравелис „Борбата през 1921 г. в Македония" и др. Специално място в изданията на Дружеството представлява редовното периодично издание „Македоника"..."

Целия материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024