Гръцки автор за „славофоните" в Македония

19/05/2022

Сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 3. 
Дружество за македонски проучвания в Солун и неговото периодично издание „Македоника". Рецот проф. д-р Веселин Трайков...183 - 186

¨...Сред статиите, поместени във внушителния том, особен интерес за нас представлява трудът на Василис Гунарис „Славофоните в Македония. Процесът на интегриране в гръцката национална държава". Авторът са старае да даде обективен анализ на различните етапи в обхващането на славофоните, както нарича християнското славянско население в Македония. Той се старае да очертае параметрите, конто определят държанието на християните славофони към гръцката държава, взето в социално, икономическо и политическо отношение. 

 Гунарис разглежда процесите като бавно и постепенно протичащи обществени явления. Славофоните той разделя на две: пробългарски екзархисти, от една страна и гъркоманите, предани на Вселенската патриаршия, от друга. В това отношение авторът правилно отбелязва, че процесите не са завършили с края на Балканските войни през 1913 г., а продължават и по-късно, дори до Втората световна война. Интересни са бележките на Гунарис, пълни с критика по отношение на гръцката държава, специално на нисшето цивилно чиновничество. 

То според автора не е могло да разбере правилно съществуващите езикови и културни различия - тях нисшата администрация ги е таксувала като заплаха за гръцкия национален суверенитет. Това държание на гръцките органи обаче е имало огромно влияние върху славофоните. Вместо да успокоява атмосферата, държавният механизъм обективно разпространява чувство на страх, несигурност и недоверие. 

Тази атмосфера се явявала удобна за различните партии в гоненето на гласове при избори. При партийните боричкания още повече се увеличавали страховете на говорещите друг език жители, особено по селата. Накрая дошли и новите сблъсъци, последвали масовото преселение на стотици хиляди бежанци от Мала Азия и настанява-нето им сред местното в Македония. 

Те, заедно с настъпилите нови финансово политически и социални проблеми, увеличавали още повече местните чувства на отблъскване и отчуждаване от гръцката държава на една част от населението. Авторът държи да отбележи, че всичко това се отнася до сравнително малък процент от славофонното население в Гръцка Македония и това естествено не би могло да не бъде подчертавано в една статия, излизаща в Солун. 

 Много са подробностите, конто правят впечатление в писаното от Василис Гунарис. Не са чести материалите в гръцката историография, конто да изнасят толкова откровено положението на славофонното население в Македония, намираща се под гръцка власт. Авторът спазва даденото още в началото обещание да разглежда нещата без употребата на расови и етнически термини, конто - както той отбелязва - са били употребяване изобилно в историографията. При това нещата се сочат откровено (в границите на възможното все пак!)..."

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024