Представиха книги на МНИ в Благоевград

30/06/2022


Представяне на книги на Македонския научен институт в Благоевград На 16 юни 2022 г. в конферентната зала на Регионален исторически музей – Благоевград бяха представени книгите – „Подир копненията на поета“, с автор проф. д.н. Цветан Ракьовски и „Българо-албанските политически отношения (1908–1915 г.)“ на доц. д-р Георги Георгиев. 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2022, бр. 6

Организатори на събитията бяха Македонският научен инюститут и филиалът му в Благоевград, и домакинът РИМ – Благоевград. На събитието присъстваха предимно членове на МНИ: от РИМ – Благоевград, експерти от Държавен архив – Благоевград, от Младежки клуб „Даме Груев“ към МНИ, преподаватели и студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски“, учители от НХГ „Св. св. Кирил и Методий“, от Регионалната библиотека в Благоевград „Димитър Талев“, членове на военни и патриотични организации и др. 

Представянето на книгите и техните автори бе под ръководството на председателя на МНИ – доц. д-р Георги Николов, преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на директора на Филиала на МНИ, декан на катедра „История“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – доц. д-р Валентин Китанов. 

След приветствените слова към присъстващите водещите подчертаха приноса на изданията и предоставиха думата на двамата автори. Дългогодишният преподавател в Катедрата по литература на Филологическия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград проф. д-р Цветан Ракьовски очерта структурата, съдържанието, тематиката и идейния замисъл на книгата „Подир копненията на поета“. 

Той разкри нейния характер и достойнства, а също и респекта към личността на поета и революционера Пейо Яворов, един от най-близките съидейници и пръв биограф на Гоце Делчев, успял да види „революцията отвътре“. Доц. д-р Георги Георгиев от Института за исторически изследвания към БАН представи монографията си „Българо-албански политически отношения (1908–1915)“, второ издание. 

Той се спря на основните проблеми в нея, наблегна върху актуалността на тематиката, подчерта скрития дефицит във взаимоотношенията между двата етноса – българи и албанци. В заключение изтъкна необходимостта от изработване на стойностна и дългосрочна политика на България спрямо Албания. Събитието завърши с пожеланията на доц. Георги Николов и на доц. Валентин Китанов към двамата автори за нови творчески успехи и радушен прием на техните книги сред читателската аудитория.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024