90 години от излизането на в. „Македонско знаме"

03/07/2022


90 години от излизането на в. „Македонско знаме“ – вестник, орган на бежанците от Македония, с подзаглавие „Орган на македонската прогресивна емиграция в България“, излизащ седмично в София от 14 юни 1932 г. до 1 юли 1934 г. 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2022, бр. 6

Отговорен редактор е Александър (Алексо) Мартулков. Сътрудници и редактори са Христо Трайков, Симеон Кавракиров, Васил Хаджикимов и др.Печата се в печатница на инж. Г. Добринов, както и в печатниците „Братя Миладинови“, „В. Иванов“, „Типограф“ и др. 

„Македонско знаме“ изразява идеологията на прокомунистическата ВМРО (об); 
отстоява обединяване на македонското освободително движение; обявява се срещу братоубийствата във ВМРО; 
защитава политическите и икономическите интереси на бежанците в България; 
издига идеята, че македонският въпрос ще се реши в бъдеща Балканска федерация. 

 Вестникът е спрян от деветнадесетомайците. След 1944 г. вестникът е възстановен и защитава идеите за съществуването на македонска нация.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024