In Memoriam: Коста Църнушанов (1903 - 1996)

02/06/2022

Коста Църнушанов
(1903 - 1996)
сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 3. Почина Коста Църнушанов...159 - 160

Македонски научен институт, 

София 

 с дълбока скръб съобщава, 

че на 10.Х.1996 г., на 93-годишна възраст 

 ПОЧИНА 

 неговият високоуважаван почетен член 

 г-н Коста Г. Църнушанов

 Прекъсна земния си път един от най-ярките български интелектуалци от изтерзана Македония, посветил целия си живот на благородната идея за разкриване на истината за революционните борби в нея от по-ранни епохи и в най-ново време. Неговото вълнуващо слово, излято изпод ог неното му перо, обаче ще остане да живее завинаги в народностната ни памет! 

То е изваяно в стотици негови научни трудове - монографии, студии, статии, е също така и в художествените му произведения спомени , разкази и стихове, конто още приживе бяха оценени като уникални документи за българщината в Македония. Г-н Църнушанов беше обединяващото име между стария предвоенен и възстановения през 1990 г. 

Македонски научен институт, София. Многобройните му исторически, етнографски, лингвистични, краеведски и народопсихологически изследвания правят чест на нашата национална наука! 

 Проучвания като „Многократните изяви на националното самоопределение на македонските българи" (1992), „Македонизмът и съпротивата на Македония срещу него" (1992), а също така и сборникът „Български народни песни от Македония" (1989) отдавна са се превърнали в съставна част от златния фонд на българознанието. 

 Още не е засъхнало печатарското мастило на последния му труд „Принос към историята на ММТРО", излязъл три дни преди смъртта му, който той бе щастлив да види публикуван.

 Поклон пред светлата памет на патриарха на българската национална идея в МНИ!

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024