Кризата в Косово и сигурността на Балканите

05/07/2022


сп. "Македонски преглед", 1998, кн.2. Евгений Еков. Кризата в Косово и сигурността на Балканите... 13 - 26

Серията от въоръжени и невъоръжени сблъсъци между представители на албанската общност и на сръбската власт в югославската провинция Косово отново фокусира през последните четири месеца вниманието на международната общественост върху един от най-старите конфликти на Балканите. Опасността този конфликт да се разрасне и да излезе извън сегашните граници на остатъчна Югославия с голяма сила поставя въпроса: Ще взриви ли кризата в Косово сигурността на Балканите? 

Това е въпросът, който все по-дълбоко се вписва в съзнанието на държавниците, политиците и специалистите, за- нимаващи се с конфликта. Това е въпросът, който не може да остане встрани от вниманието и на българското общество, доколкото пряко се отнася до неговото собствено бъдеще. Въпросът, който е и най-мощният стимулатор на дипломатическа активност на балканско и на най-високо международно ниво. Отговорът на този въпрос може и следва да бъде даден само след един обективен макар и схематичен анализ на причините за активизирането на проблема, интересите на заинтересованите страни, стратегиите за тяхното отстояване и възможностите за разрешаване на кризата. 

 Някои политически наблюдатели виждат в ескалацията на напрежението в населената предимно с албанци-мюсюлмани размирна облает задействането от заинтересовани външни сили на поредното звено от т. нар. ислямска дъга на Балканите. След създаването на мюсюлманска държава в граничите на Босна и Херцеговина те считат, че разгарянето на конфликта в Косово е следващата стъпка към реализацията на панислямистката стратегия на полуострова. А именно, чрез държавно или автономно обособяване на мохамеданските общности на Бал- каните да се осигури безпрепятствен достъп на исляма до центъра на Европа. 

Разбира се, ръководителите на водещите мюсюлмански държави категорично отричат наличието на каквито и да било подобии цели и напълно отхвърлят обвиненията за агресия на „ислямския фундаментализъм" в Югоизточна Европа. 

Съмненията, основани на редица факти за днректна или индиректна намеса на правителствени и неправителствени ислямски организации във вътрешните дела на балканските държави, обаче остават. Нещо повече, основание за подкрепа на тезата за ислямската ръка в разпалването на конфликта в Косово се крият н в глобалните политически изменения, които настъпиха в света след 1989 г...

 Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024