Ма­ке­дон­с­ки­те бе­жан­ци в Дуп­ниш­ка­та око­лия (1902-1903 г.)

07/07/2022

сп. "Македонски преглед", 2002, кн. 1. Георги Н. Георгиев. 
Ма­ке­дон­с­ки­те бе­жан­ци в Дуп­ниш­ка­та око­лия (1902-1903 г.)...79 - 93

На пръв поглед въпросът за ръста на предизвиканата от Горноджумайското въстание бежанска вълна е изяснен отдавна в българската историография, без да е проучван самостоятелно. 

Според издадения през 1904 г. Мемоар на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) репресиите на турските власти принуждават повече от 3000 души да потърсят убежище в свободна България . В историческата литература обаче, с редки изключения, се налага становището, че бежанците наброяват приблизително над 2000 души, при все че Мемоарът е из-ползван като основен извор на статистически данни за въстанието...

Целият материал четете по-долу:0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024