Подписахме протокол по Договора за приятелство с РСМ

04/08/2022

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2022, бр. 7

Министрите на външните работи на Република България и Република Северна Македония Теодора Генчовска и Буяр Османи подписаха протокола от Второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия по чл. 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество. Второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия се състоя в Министерството на външните работи в София. В рамките на срещата беше направен преглед на изпълнението на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество и бяха договорени мерките за неговото ефективно изпълнение през следващия период. Това е вторият протокол, подписан между двете страни. Първият протокол от първото заседание на Съвместната междуправителствена комисия между България и Северна Македония е подписан на 10 юни 2019 г. в София. 

Оттогава досега комисията не е имала заседания. Съгласно чл. 12 от Договора съвместната междуправителствена комисия провежда редовни срещи един път годишно с цел преглед на ефективното му прилагане, приемане на мерки за подобряване на двустранното сътрудничество, както и решаване на възникнали по време на изпълнението на Договора въпроси. „Срещата беше изключително полезна, беше отчетен прогресът във всички секторни групи, които са пет на брой“, каза Теодора Генчовска. 

 По думите ѝ това, което трябва да се направи оттук насетне, е постигнатите споразумения и договорености да бъдат претворени на практика, което е изключително сериозен ангажимент и на двете държави. 

 „България е държавата, която най-силно подкрепя европейската интеграция на Република Северна Македония и Албания и занапред им пожелаваме успех по пътя, който отдавна искат да поемат. С общи усилия и с нашата подкрепа ще стигнат дотам, където гражданите на Република Северна Македония най-много искат да стигнат – членство в ЕС“, заяви тя. Външният министър на РСМ Буяр Османи обяви, че разчитат на България да ги подкрепя и изрази надежда, че се отваря нова глава в отношенията между двете страни

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024