Битолският вилает след Илинденската епопея от 1903 г.

05/08/2022

сп. "Македонски преглед", 2002, кн. 1. Тодор Добриянов. Документ за икономическото и политическото състояние на Битолския вилает след Илинденско-Преображенското въстание... 123 - 144
 
Както априлската епопея от 1876 г., така и Илинденско-Преображенската драма от 1903 г. е един от ярките върхове в стремежа на българите към свобода и социално равноправие, закономерно продължение на българската национално-демократична революция. 

Корените на този стремеж у илинденци и преображенци се крият дълбоко в миналото на българския народ. Те са тясно преплетени в неговите националноосвободителни борби от предосвобожденския период. Руско-турската война от 1877-1878 г. не донесе това, което очакваха от нея българите. 

Всъщност Великите сили с решенията си от 13 юли 1878 г. в Берлин предопределиха взривоопасната обстановка на Балканите. Нежеланието на Европа да види една обединена в етническите си граници българска държава най-ясно личи от изказването на германския канцлер при откриването на Берлинския конгрес...

 Целия материал четете по-долу:

 

 


https://docs.google.com/document/d/15DM7K82MKqnOtNa6dMzPl-BYxjfSJFyD/edit?usp=sharing&ouid=104430210039686401184&rtpof=true&sd=true

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024