Научна конференция в Благоевград за Априлското въстание

07/08/2022

 

сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 4. Научна конференция „120 години от Априлското въстание". д-р Димитър Тюлеков... 133 -136

На 7 май 1996 г. в кино-залата на Историческия музей - Благоевград бе проведена научна сесия, посветена на 120 годишнината от Априлското въстание. Нейни организатори бяха Общо- българският и Регионален комитет „Басил Левски", Научно-информационният център на МНИ-Благоевград, Община - Благоевград и Историческият музей. 

Доц. Й. Ванчев, председателят на НИЦ на МНИ, предостави думата на г-н Виктор Асийски, заместник-кмет по хуманитарните дейности. От името на общинското ръководство той откри с кратко приветствено слово юбилейната научна конференция, която е акт на внимание и съпричастие към делото на априлци от 1876 г. 

Проф. д-р Дойно Дойнов, председател на Общобългарския комитет „В. Левски", произнесе слово, като подчерта, че в Благоевград се почита паметта на българския народ. На този ден по стар стил в с. Разловци, Източна Македония, започва антиосманско съпротивително движение, което е дял от общата борба на българския народ по време на Априлското въстание от 1876 г...

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024