Научна конференция за Иван Михайлов в Столичната библиотека

08/08/2022

сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 4. Научна конференция, посветена на 100 годишнината от рождението на Иван Михайлов от доц. Стоян Германов...129 -132

На 13 септември 1996 г. в залата на Столичната библиотека Македонският научен институт - София и Институгьт по история при БАН организираха научна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на Иван Михайлов. На конференцията присъстваха научни работници от МНИ, СУ „Св. Климент Охридски", Института по история при БАН, сътрудници и специалист от Главно управление на архивите, журналисти, общественици, сподвижници на Ив. Михайлов, работили с него до последните дни от живота му. 

Неофициални гости на конференцията бяха научни работници от Института за национална история, журналисти, музейни работници и др. от Република Македония. Основният замисъл на конференцията бе да се направи опит за научно изясняване дейността на Иван Михайлов в националноосвободителното движение на македонските българи. Конференцията бе открита от проф. д-р Добрин Мичев. 

В краткото си встъпително слово той посочи, че за първи път у нас се провежда научна конференция, която ще обсъжда ролята и мястото в новата история на българския народ личността на Иван Михайлов, един от изтъкнатите дейци на националноосвободителното движение на македонските българи. 

Проф. Мичев маркира основните периоди в революционното движение след Първата световна война и участието на Иван Михайлов в тях. По идеологически, партийни и конюнктурни политически съображения неговата разностранна политическа, публицистична и революционна дейност не е била предмет на научно изследване. 

Започналият през последните години процес на разкриване и включване в научен оборот на значителна част от документацията у нас и в чужбина даде възможност на български историци и изследователи да направят първите стъпки към обективна научна оценка на Иван Михайлов...

 Целия материал четете по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024