Десетки жалби за дискриминация спрямо българите в Скопие

01/11/2022

Снимка: Фейсбук профил на Зоранчо Маринков

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2022, бр. 10

Многократно са се увеличили жалбите за дискриминация от граждани с българско самосъзнание От една жалба за дискриминация на етническа основа, подадена от гражданин на Република Северна Македония през миналата година, за 2022 г. до този момент в Комисията за превенция и защита от дискриминация са постъпили 26 жалби, каза на пресконференция Весна Бендевска, член на антидискриминационната комисия.

В две от постъпилите жалби от българи е установена дискриминация, в две не е установена, седем са отхвърлени като непълни, защото не са посочени адреси на тези, за които се отнася жалбата за дискриминация, а 15 са в процес на разглеждане от комисията, посочи Бендевска. Само шест от жалбите са подадени от физически лица, а 20 са от сдружения на граждани. 

Най-често граждани на Северна Македония с българско самосъзнание сезират Комисията за дискриминация в областта на работата и трудовите отношения, но има голям брой жалби и за дискриминационна реч в медиите и социалните мрежи, уточни Бендевска.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024