Списание "Македонски преглед", 2021, бр. 1-4

01/11/2022

"МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД"

Година XLIV, 2021, № 1

Николай Жечев. Георги С. Раковски (1821 – 1867). (Към 200-годишнината от рождението му)...9 Nikolay Zhechev. Georgi S. Rakovski (1821 – 1867). (On the 200th anniversary of his birth)...41 Георги Дракалиев. Ръководни дейци на македонските дружества в Бургас в периода 1921 – 1946 г…65 

Радослав Христосков. „Где е слога тамъ е Бога“, или за предизвестеното разцепление на Ениджевардарско-Гумендженското благотворително дружество в София през 1936 г ...87 

Венелин Николаев. Съществителните на –ичар в т.нар. „македонски jазик“ – общобългарска лексика и сърбизми от домашен произход...105 

Личности 

Анна Чолева-Димитрова. Един голям учен и ревностен пазител на българщината. 100 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Заимов (1921 – 2021 г.)....137 

Документи и материали

Йеромонах Йоан (Пешев). 6 май 1935 г. Гергьовден. Един неизвестен фрагмент от живота на Неврокопския митрополит Борис...147

Николай Даутов, Тодор Балкански (†) За песента „Костадин капетан“ и нейния предполагаем герой...155 

Рецензии и отзиви

Слави Славов. Една книга за забравените приятели на България. Александър Гребенаров, Николета Войнова. Чуждестранните почетни членове на Македонския научен институт (1923 – 1947). Македонски научен институт, София, 2021, 380 с. с ил. /Aleksandar Grebenarov, Nikoleta Voynova. Foreign Honorary Members of the Macedonian Scientific Institute (1923 – 1947). Macedonian Scientific Institute, Sofia, 2021, 380 p. with ill. ISBN 978-619-7377-15-6....175 

Списък на съкращенията...183 

Авторите в този брой...185 

Указания за цитиране...187

Година XLIV, 2021, № 2

Сия Никифорова. Изграждане на социално-икономическата структура на българското временно управление във Вардарска Македония (1941 – 1944)...9 
Siya Nikiforova. Building the socio-economic structure of the Bulgarian interim government in Vardar Macedonia (1941 – 1944)...27 
Ангел Златков. Усилията на Димитър Марков като княжески дипломатически агент в Цариград за постигане на българските национални стремежи (1896 – 1899)...43 
Георги Луков. Военната болница и гробищата при с. Дреново, Кавадарско, по документи от Държавния военноисторически архив...77 
Петя Павлова. Македонският въпрос в българо-югославските отношения (1969 – 1975 г.)....95 
Венелин Николаев. Сръбските окцидентализми на –ичар в т.нар. „македонски jазик“ – огромен елемент на лексикална сърбизация...117 

Документи и материали 

Евгений Еков. Архивни източници за историята на ВМРО – СМД през 90-те години на ХХ в. ...163 

Рецензии и отзиви

Трендафил Митев. Книга за една от най-важните страници в отношенията на българите със света в Новото време. Стоян Германов. Пиринска Македония в руската наука и култура (От средата на ХVII век до 1912 г.). София: Народно читалище „Кузман Шапкарев – 2009“. Кн. № 7. 219 с. ISBN 978-954-92400-7-8...175 
Списък на съкращенията...189 
Авторите в този брой...190 
Указания за цитиране....191 

                                                             Година XLIV, 2021, № 3

Кирил Топалов. Братя Миладинови – пазители на българската духовност....11 
Kiril Topalov. Miladinov Brothers – guardians of Bulgarian spirituality...35 
Румяна Дамянова. Братя Миладинови – призвание, съдба и подвиг...57 
Милка Миладинова†. Началният отзвук от Миладиновия сборник и европейските култури...67 
Наум Кайчев. Сборникът „Български народни песни“ като хърватски феномен...77 
Георги Тренчев. Сборникът „Български народни песни“ в хърватския периодичен печат от 1860 – 1861 г. и в огледалото на Република Северна Македония...85 
Илия Недин. Сборникът на Братя Миладинови „Български народни песни“ – неоспорима част от българското културно наследство...101 

Рецензии и отзиви

Ана Кочева. За Блаже Тренески и неговата фолклорносъбирателска дейност. Гердан. Народни песни от Македония. Събрани от Блаже Тренески. София, Издателство „Колбис“, 2021, 82 с., интерактивна книга с компактдиск. ISBN 978-619-7284-51-5...115 
Списък на съкращенията...121 
Авторите в този брой...123 
Указания за цитиране...125 

Година XLIV, 2021, № 4

 

Костадин Филипов. Република Северна Македония между митовете и себе си....9 
Kostadin Filipov. The Republic of Northern Macedonia between myths and itself...21 
Александър Йошевски. Етническата картина в Македония през погледа на руските консули в Битоля Александър Ростковски и Виктор Кал (1895 – 1910)...29 Елена Александрова. Развитие на женските дружества в Македония и Одринска Тракия (втората половина на XIX – началото на ХХ в.)....73 
Петър Кърджилов. Светлопис за Илинден (4). Фотографии, заснети по време на Илинденското въстание (1903 г.) и използвани за илюстрирането на книги, публикувани във Великобритания през 1906 – 1913 г. ...93 
Радослав Христосков. Социодемографски и антропонимни особености на българското екзархийско население. Православните българи в Енидже Вардар през 1906 – 1907 година според преброяването на Българската екзархия...137 

Личности

Драгомир Йорданов. Възгледите на Васил Д. Стоянов за историко-географската област Македония и за град Солун....153 
Костадин Л. Динчев. Светла диря. Атанас Георгиев Кременлиев (1934 – 2021)...173 

Календар

Георги Тренчев. Македония в българския национален календар през 2022 г. ...177 
Списък на съкращенията...203 
Авторите в този брой...205 
Указания за цитиране...207 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024