Родови четения - Благоевград'96

07/12/2022


Сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 3. Георги Тренчев. Родови четения - Благоевград '96.... 175 - 176
На 3 юни 1996 г. в зала „Изкуство" на Регионална библиотека Благоевград се проведоха четения на тема: „Български родове от Македония", посветени на „Св. Дух" - деня на Македония. Тази научна изява бе осъществена със съдействието на РК на ВМРО-СМД - Благоевград, МНИ - Научно-информационен център - Благоевград, клуб „Родознание",. читалище „Н. Й. Вапцаров" и Регионална библиотека. 

Четенията бяха открити и ръководени от ст.н.с. д-р А. Мельов. В първото съобщение „Личните архивни фондове - документален извор за родоизследователя" на Кунка Дашева бе подчертана значимостта на научните документи за родознанието и възможностите, които предоставя ДА - Благоевград, на изследователя. 

Авторката посочи редица документални източници като най-стария регистър на населението от 1805 г. от Банско и др., които в голяма степен могат да подпомогнат изследванията. Бе посочена ролята и мястото на документите от личен произход - спомени, речи, доклади, снимков материал и др., свързани с развитието на личността и съставляващи основата на личните архивни фондове...

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024