Териториалното разграничение между България и Италия във Вардарска Македония 1942-1943 г.

05/12/2022


Балисти в град Дебър, около 1942-1943 г. 

сп. "Македонски преглед", 2004, кн. 3. Гоцев, Дим. Из документалните записки на о.з. подполковник Вълко Антонов Яначков за териториалното разграничение между България и Италия във Вардарска Македония 1942-1943 г. ... 113 - 128

Авторът на документалните записки о.з. подполковник Вълко Яначков е един от първите български офицери, който влиза в Македония на 16 април 1941 г. като капитан от щаба на V армия и напуска облаетта на 22 септември 1944 г. с последните български части. Като член и протоколчик на Смесената българо-италианска комисия той има стенографски записки за водените преговори за регулиране на Виенската демаркационна линия от 24 април 1941 г. във Вардарска Македония. 

През 1981-1982 г. о.з. подполковник В. Яначков възстановява своите стенографски записки и предава документа на проф. Д. Гоцев. С влизането на България в Тристранния пакт на 1 март 1941 г. и последвалата капитулация на Югославия и Гърция българското правителст- во очаква решаване на българските национални проблеми - възвръщане на Македония, Западните покрайнини и Западна Тракия, подобно на Южна Добруджа. 

Съюзниците на България обаче не проявяват коректност по от- ношение на българските етнически граници в Македония. Съгласно Виенската спогодба от 24 април 1941 г. между фон Рибентроп и граф Чано, части от Вардарска Македония с градовете Тетово, Гостивар, Кичево и Струга остават в италианско владение. На 12 юли 1941 г. италианските власти ги присъединяват административно към Албания. 

Освен това, без специален договор с България или Германия, италианците установяват свое владение над Южна Македония - Костурско, Леринско и Воденско, райони, населени с преобладаващо българско население. В Солун и Солунско пък германските войски установяват военна окупация. А върнатата на България основна те- ритория от Македония е под формата на „временно администриране"...

Целия материал четете по-долу:

  

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024