Иван Вазов - Песни за Македония: Сръбско бягство

03/12/2022


СРЪБСКО БЯГСТВО 
"И петият ангел изля чашата си 
вьрху престола на звяра; 
и стана царството му потьмняло; 
и дъвчаха язиците си от болеж". 

Откровение, гл.16 

В виелиците снежни, 
в пустините безбрежни албански, 
цял народ под твара на теглата нечути 
на земята блуждае в плач и пот. 

Напуснал гол огнища, балкани и долища 
той сее с трупове. 
В историята няма трагедья по-голяма, по-страшни часове! 
Безименни страданья. Проклятья и риданья! 
 Изплашени лица. 

Мъже обезумели, жени в снега умрели, 
замръзнали деца! 

Вълците в планините по-сгрени са, по-сити;
настръхналий чакал, що дири леш да дръпа 
- за него пища скъпа - не е тъй гладувал! 
 Едва ли е виждало небето 
занемяло подобна страхота! 

Стоиме поразени стоиме вцепенени 
Пред тази Голгота! 
И питаме се: блян ли това е! 
Ураган ли от ада излетял? 
 Ил ярост на съдбата? 

Ил Бог от небесата гневът си е излял? 
Но тез деца, невести, моми, 
бащи злочести какъв изпащат грях? 
И мъка, скръб сърдечна, и жалост безконечна 
 изпитваме към тях. 
 И как ни става болно! 

Забравяме неволно обиди,
ядове пред мъките ужасни 
на жертвите нещастни на чужди грехове. 

Да, жертви на водачи безумни и палачи, 
слепци с отворен взор, овчари пощурели народа си 
довели до гибел и позор; водачи, що водили във мрака, 
що тровили народната душа и цял ред поколенья кърмили 

с заблужденья с омраза и с лъжа! 
И клетва нам душите изригват 
въз творците на тия злочестий ведно с теб, 
племе ядно, що гинеш голо, гладно 
 В албанските пустий! 

 2 февруари 1916 г.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024