230 години от издаването на буквара на Марко Теодорович

22/01/2023


сп. "Македонски преглед", 2022, кн. 4. Георги Тренчев. Българин родом из Разлога (230 години от издаването на Буквара на Марко Теодорович)...................125 - 144

"...Откъде точно е този родолюбив българин, който само 30 години след написването на Паисиевата „История славяноболгарская“ не само че не се срамува от своята народност, а гордо изписва „Българин родом из Разлога“ на корицата на издадения от него буквар? Редица съвременни изследователи, изхождайки от близостта на посоченото от издателя родно място „Разлога“ с името на град Разлог, посочват неточно, че Марко Теодорович е от град Разлог[12].

 Знае се, че в миналото цялата Разложка котловина е била известна под името „Разлога“, което име често са посочвали местните хора, независимо в кое точно селище от котловината живеят. Историците отдавна са се произнесли, че Марко Теодорович, известен още като Марко Хаджи Тодоров или Марко Тодоров Везьов, е от Банско и е роден около 1760 г. 

През ХVІІІ в. икономическият възход на Разложко и конкретно на Банско е свързан предимно с търговията на памук от Сярско и Драмско за Централна Европа. Марко Теодорович открил кантора във Виена, е един от тези заможни търговци, които имат реална възможност да подпомогнат развитието на българската просвета. Известно е, че през ХVIII в. Македония има редица географски и стопански предимства пред Тракия и Северна България и затова тук търговските взаимоотношения с Европа започват по-рано от другите български земи[13]. 

Основен търговски център се явява Солун, едно от най-големите пристанища на Средиземноморието, където се намират складове на чуждестранни търговски фирми[14]. В конкуренция на морската търговия българските и гръцките търговци извършват своята дейност по суша с кервани и задоволяват търсенето на суровини за австрийската, чешката и саксонската манифактурна промишленост. Затова и през първата половина на ХVIII в. саксонската текстилна промишленост се развива благодарение на памука от Беломорието и по-точно от Сярско и Драмско[15]...

Целия материал четете по-късно...

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024