105 г. от създаването на Института за защита на българските интереси

20/02/2023


105 години от създаването на Института за защита на българските интереси (ИЗБИ) – организация за формиране и направляване на общественото мнение, учредена на 10 февруари 1918 г. в София. 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2023, бр.2

Поставя си за цел да защитава икономическите интереси и стопанската независимост на страната, да се бори с корупцията и нейните прояви в стопанския и политически живот, да изгражда обща позиция във върховете на българското общество по въпросите от общонационална значимост. ИЗБИ обединява главно лица от средите на Дирекцията за стопански грижи и обществена предвидливост (ДСГОП), Великата масонска ложа (ВЛБ) на България, от банковите и застрахователните среди. 

Начело на института застава Великият майстор на ВЛБ и директор на ДСГОП ген. Александър Протогеров, а в ръководството му влизат видни промишленици, политици и свободни зидари, като проф. Ал. Цанков, (разработил основните идеи на института), подп. Коста Николов, кап. Тодор Радев, Янаки Моллов, Янко Стоенчев и др., преобладаващо свързани със стопански и финансови институции. Институтът не осъществява програмата си да води пропагандна работа чрез лекции и собствени издания. 

Дейността му замира около поражението на България в Първата световна война.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024