Балканските проучвания на Ами Буе

19/03/2023


сп. "
Македонски преглед", 1996, кн. 1. Райков, Д. Балканските проучвания на Ами Буе..., 35–56

Ами Буе (1794-1881) е френски учен със световна известност, член на много европейски академии и научни дружества, председател на Геоложкото дружество в Париж. Завършва медицина, но се посвещава главно на геологията. Живее, учи и работи във Франция, Англия, Швейцария, Германия. След Париж, Ами Буе се установява във Виена (1832 г.), където се преселва окончателно през 1835 г.

В продължение на много години той предприема обширни пътешествия и прави обстойни геоложки и други естественонаучни проучвания в Англия, Шотландия, Ирландия, Франция, Швейцария, Белгия, Германия, Австрия и Унгария, изследва Пиринейските планини, вулканичните почви около Неапол и др. 

Автор е на значителен брой научни съчинения, на геоложки, географски и етнографски карти. Ами Буе се се установява във Виена, ръководен преди всичко от намерението си да се заеме с изследвания на земите на Балканския полуостров. Той се подготвя продължително и задълбочено за бъдещите си проучвания. 

Наред със солидната си подготовка, Ами Буе знае и ползва няколко езика на балканските народи - албански, турски, сръбски и др. След системни проучвания, още през 1828 г. френският учен обнародва обширна библиография на публикациите, посветени на земите и народите, населяващи европейските владения на Турската империя.

Целия материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024