Из фолклорната сбирка на академик Йордан Иванов

17/05/2023


Сп. "Македонски преглед", 1995, кн. 1. Жана Колева. Из фолклорната сбирка на Йордан Иванов... 125 - 132

Интересът към народното поетическо творчество заема важно място в научното дело на бележития изследовател на българското минало и култура Йордан Иванов (1872 - 1947 г.).[1]

За съжаление днес в архива на учения, съхраняван в Научния архив на Българската академия на науките, съществуват единични екзепляри от някога богатата му фолклорна сбирка. Между тях са две песни,[2]  намиращи се в разпокъсана тетрадка, която е озаглавена: „II свезка. Народни умотворения. (Песни). 

Записал И. Иванов от Мария Петрева. Кюстендил 15.IX. [18]89"[3]. 

 Целия материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024