Някои специфики в говора на българите в с. Волак, Драмско

16/05/2023


На снимката: Образец на българска женска носия от село Волак, Драмско

сп. "Македонски преглед", 1995, кн. 1. К.ф.н. Лучия Атанасова-Василева. Към развоя на личните местоимения в говора на с. Волак, Драмско... 75 - 94

В системата на местоименията в съвремения български език заслужава особен интерес от гледна точка на техния исторически развой и диалектно разпространение. Обикновено тук изпъкват на преден план два основни проблема: 

 Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024