Турското робство, отразено в песенния фолклор от Македония

14/05/2023


сп. "Македонски преглед", 1995, бр. 1. Акад. Димитър Ангелов Турското робство, отразено в песенния фолклор от Македония... 5 - 34

Обилен и впечатляващ е песенният фолклор, в който са отразени моменти от живота и положението на българите по време на турското робство. Това личи от съдържанието на голям брой песни с различна тематична насоченост - юнашки, исторически, хайдушки, семейно-битови. 

Част от това песенно творчество, разкриващо страни от нерадостната действителност, при която е живял българският народ в продължение на столетия е била създавана и разпространявана по всички краища на българската етноезикова и етнокултурна територия... 
 
Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024