Интернационалното изучаване на Македония - път за достигане на истината

18/10/2023

 сп. "Македонски преглед", 1995, кн. 1. Младен Матич. Интернационалното изучаване на Македония - път за достигане на истината...57-62

През 1993 г. в Македонския научен институт беше проведен научният симпозиум „Проблеми на българския език в Македония", докладите от който бяха публикувани в самостоятелен том със същото заглавие. Съвременната българска лингвистична наука има хиляди възможности да защити научната истина, а това е свързано с осветляване на проблемите на българския език в миналото, съвременността и бъдещето във всички български земи (включително и в Македония). 

Българските филолози изнесоха много убедителни аргументи, конто непосредствено доказват единството на българския (говорим и книжовен) език върху територията както на Мизия и Тракия, така и на Македония. От всички трудове, които бяха представени на сесията, става ясно, че до 1945 г. в Македония никой не е оспорвал сериозно българщината, в която и да е облает, още повече в лингвистиката. 

Македонският синдром (в държавно, национално, езиково, културно и политическо отношение и пр.) се появява след 1945 година. След Втората световна война Македония е присъединена към останалите федеративни единици на бивша Югославия и по този начин македонската „държавност" има специфични политически връзки спрямо „майка" България! Обявена бе напълно нова „нация"...

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024