Национално-освободителното движение на македонските българи (19 май 1934–1941)

16/04/2024


Сп. "Македонски преглед", Година XIX, 1996, № 2. Мичев, Д. Националноосвободителното движение на македонските българи (19 май 1934–1941)..., 27–68

"Националноосвободителното движение на македонските българи след 19 май 1934 г. бележи нов етап в своето развитие. В началото на 30-те години неговата дейност се изчерпваше с изпращането на малки въоръжени групп във Вардарска Македония, за да вършат атентати и наказателни акции, с изпращането на петиции до Обществото на народите в Женева в защита на жертвите на сръбския денационализаторски режим, широка пропаганда сред европейската общност в полза на справедливого разрешаване на македонския въпрос. 

Създадена беше широка и стройна спомагателна нелегална организация на ВМРО в Пиринска Македония, която провеждаше стопанска, културно-просветна и друга дейност, превръщайки областта в „държава в държавата", участваше активно в политическия живот на страната и пр. Чрез легалните организации на братствата, Македонския научен институт и др. се извършваше широкомащабна дейност както сред населението на Пиринска Македония, така и сред бежанците в полза на националноосвободителното дело. Заедно с това обаче се водеше братоубийствена война за сметка на изтощаване на собствените сили и на обществения престиж. 

 След 19 май 1934 г. организациите на националноосвободителното дело - нелегални и легални, бяха забранени, а голяма част от активните им дейци - арестувани, интернирани или съдени и хвърлени в затвора. Армията и полицията извършиха широкомащабна обезоръжителна акция и фактически нанесоха непоправим удар върху организационните структури на ВМРО. За да се избегне една пагубна гражданска война, която би застрашила сериозно суверенитета на България, ВМРО не оказа въоръжена съпротива и фактически прекрати организационния си живот. 

Нейното политическо влияние сред населението в Пиринска Македония и сред македонските бежански маси обаче си остана значително и нейният „призрак" продължаваше да броди в България и в поробена Македония, за да държат масите високо знамето на „автономна и независима Македония"..."

Целия материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024