Кръгла маса: 145 години от рождението на проф. Александър Балабанов

30/05/2024

 
30 май 2024 г.
КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА
НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БЛАГОЕВГРАД

17.00 ОТКРИВАНЕ
 

 - Приветствие от г-н Ивайло Златанов, началник на Регионално управление на образованието, Благоевград;

- Приветствие от председателя на Македонския научен институт проф. д-р Георги Н. Николов;

- Музикално изпълнение и рецитал Водещ на научния форум проф. д-р Георги Н. Николов 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАУЧНИЯ ФОРУМ 

17.20–17.50 Пленарен доклад: ПРОФ. Д-Р МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ (Нов български университет; Македонски научен институт): Македония: тема-съдба за проф. Александър Балабанов. 

17.50–18.10 ДОЦ. Д-Р ЕЛКА ТРАЙКОВА (Институт за литература при Българската академия на науките): Александър Балабанов и Кирил Христов – историята на един литературен и житейски конфликт. 

18.10–18.30 ПРОФ. ДФН АНГЕЛ АНГЕЛОВ (Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Македонски научен институт): Проф. Александър Балабанов – ревнител, пазител и строител на българския език. 

18.30–18.50 ПРОФ. Д-Р СТИЛИЯН СТОЯНОВ (Югозападен университет „Неофит Рилски“): Българските работи, погледнати от проф. Александър Балабанов. 

18.50–19.10 ДОЦ. Д-Р МАРИЕТА ИВАНОВА-ГИРГИНОВА (Институт за литература при Българската академия на науките): Предизвикани размисли за театъра. Проф. Александър Балабанов като театрален критик. 

19.10–19.30 ВЛАДИМИР КАПЕРСКИ (писател и режисьор от Благоевград): Проф. Александър Балабанов – ученият и твореца, свързал идеалите на Българското възраждане с културните достояния на Европа. 

ДИСКУСИЯ ЗАКРИВАНЕ 
на научния форум

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024