Ан. Иширков - Македония. Име и граници

29/10/2015

сп. Македонски преглед, год. III, 1927, № 1
Иширков, Ан. Македония. Име и граници..., 
1—22

  Името Македония е толкозъ старо, колкото и името на македонцитѣ — старъ индоевропейски народъ, който се е настанилъ много рано въ хълмистата земя на горни Халиакмонъ (р. Бистрица). 

 За основатель на македонското царство се смѣта Пердика I, около 700 години преди Христа. Още при Пердиковитѣ наследници границитѣ на македонското царство се разширили на югъ до Олимпъ и Камбунскитѣ планини, на изтокъ до долни Стримонъ (р. Струма). Стара столица на македонското царство е билъ градъ Едеса, днешниятъ Воденъ, а Архелай (413—399 г.) я премѣстилъ пò на югь въ Пела, до сегашното село Постолъ въ Енидже-Вардарско. Филипъ II, който стѫпилъ на македонския престолъ въ 359 година пр. Хр., и неговитѣ наследници сѫ разширили границитѣ на македонското царство далеко на вънъ отъ етнографската земя на македонцитѣ. 

 Разширяването на македонската държава отивало първо къмъ западъ, къмъ Адриатическо море. Филипъ II покорилъ въ 358 година всички племена до Лихнидско (Охридско) езеро и ги подчинилъ на Македония...

 Цялата статия по-долу:
   

Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024